DE WINTERBERGING VAN FUCHSIA'S.

Als we moeite hebben gedaan hebben we een stel mooie planten opgekweekt. Natuurlijk willen we die overhouden voor een volgend jaar. Buiten kan dat niet zonder meer want de meeste exemplaren zijn niet winterhard. Het gevolg is dan ook dat we moeten omzien naar een winterberging. In principe komt iedere vorstvrije plaats in aanmerking.

Die winterberging kan binnen of buiten:

in huis - in een kas - ondergronds.

IN HUIS:

De beste temperatuur in de winterberging ligt tussen 8 en 10 graden maar niet iedereen zal in staat zijn om die temperatuur te handhaven.
In principe komt toch elke vorstvrije plaats in aanmerking, bijvoorbeeld een logeerkamer, de zolder of vliering of de kelder (als u die nog heeft), de kruipruimte onder de vloer.

De berging in de logeerkamer.
Hier moet voorzichtig mee worden omgegaan. Het is heel goed mogelijk maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het mag niet te koud zijn, maar ook beslist niet te warm zijn. Staan de planten in de vensterbank dan lukt het meestal wel. Staan ze niet in de vensterbank dan wordt het moeilijker want dan krijgt men vaak uitlopers met een nogal ongezonde kleur, n.1. heel licht groen. Deze uitlopen zijn erg slap en zeker niet bruikbaar om een nieuw seizoen mee in te gaan. De oorzaak van de afwijkende kleur is dan een tekort aan licht.

De berging op de zolder of vliering.
De opslag op de zolder of vliering kan heel verschillend zijn. We hebben in Nederland nu eenmaal de onhebbelijke gewoonte de warmtebron van de woning op de zolder of vliering te plaatsen. Dat betekent dus in veel gevallen dat een zolder beschikbaar is waar een vrij hoge temperatuur heerst. Als dat zo is geldt het probleem van water geven. Te weinig betekent verdrogen, teveel betekent te vroeg en met wit / gele sprieten uitlopen. Om het warmteprobleem te omzeilen zijn er mensen die op de zolder de planten in vochtig tufmolm en in geïsoleerde kisten bergen waardoor uitdrogen en dus de noodzaak water te geven wordt voorkomen.

De berging in de kelder of in de kruipruimte.
Bij de opslag in de kelder hebben we van te hoge temperatuur meestal geen last. We hebben er immers, behalve vlak tegen de buitenmuren een vrijwel constante temperatuur van ongeveer 8 graden. Ook zal daar veel minder vocht verdampen. Noodzakelijk is het om bij berging in een kelder aandacht te blijven besteden aan het vochtgehalte. Teveel vocht in een kelder betekent onherroepelijk schimmel voor de opgeslagen planten.

IN EEN KAS.

Bij berging in een kas moet weer onderscheid gemaakt worden tussen:

een verwarmde kas- een halfwarme kas - een koude kas

Verwarmde kas:
In de verwarmde kas geldt ongeveer hetzelfde als binnenshuis, met dien verstande dat hier voldoende licht is en dat daardoor dus de uitlopers in het algemeen de wit / gele kleur missen. In de warme kas kun je in het voorjaar ook veel vroeger beginnen met stekken enz.

Halfwarme kas:
Om te beginnen een opmerking over de benaming hiervan. Halfwarm bestaat niet. Het is een kas waarin alleen wordt gestookt als de temperatuur beneden een bepaald minimum komt en de afstelling is in de praktijk zodanig dat de kas alleen vorstvrij wordt gehouden.

Koude kas:
Het is duidelijk dat hierin niet wordt gestookt en het gevolg is dus dat bij vorst maatregelen moeten worden genomen tegen de kou. Een afdoende oplossing, ook in de kas, is het ingraven. Over dat ingraven straks meer bij de berging buiten. Wat geldt voor de koude kas geldt ook voor de koude bak. In een koude kas ‑ het kan ook een koude bak zijn ‑ worden de planten niet zonder meer binnen gezet Ze worden uit de pot gehaald en alleen de dikke wortels worden eraan gelaten. Ze worden daarna in een te graven geul gelegd en vervolgens afgedektmet turfmolm en plastic. Ook in dat geval moeten temperatuur en vocht in de gaten worden gehouden.

BUITEN:

Bovengronds:
Een vaak gebruikte methode voor berging buitenshuis is die m een diepvrieskist (die moet dan natuurlijk wel uitgeschakeld zijn anders krijgt u te vroeg bloemen.) Het isnatuurlijk logisch dat dit werkt. Zolang de diepvrieskist dienst doet voor hetgeen die is gemaakt houdt de kist de warmte buiten en zodra de kist gebruikt wordt voor fuchsiaberging houdt de kist de warmte binnen. Isolatie is isolatie en die werkt nu eenmaal twee kanten op. Wilt u gebruik maken van de diepvrieskist dan moet wel alle blad van de planten worden verwijderd, de wortels moeten worden schoon gemaakt en de planten moeten tussen turfmolm in de kist worden geborgen.

Ondergronds:
Hier hebben we weer te maken met de berging in een geul of in een kuil. Bij het inkuilen moet rekening worden gehouden met een aantal zaken.

De kuil moet diep genoeg zijn om vorstvrij te liggen, ongeveer 70 cm, mag niet zo diep zijn dat er grondwater in komt

‑ moet aan de bovenzijde worden afgedekt met planken of iets dergelijks om de grote druk van de erover aan te brengen grond te weerstaan zodat die niet op de planten komt te drukken

- er moet ruimte blijven tussen de planten ‑ die ook bij deze methode in de turfmolm komen te liggen ‑ en de planken. Natuurlijk ook hier eerst de planten ontdoen van blad en haarwortels.

Snoeien of niet snoeien als de planten naar binnen gaan? Maar, hoe je het ook doet, de winterberging vereist de nodige voorbereiding. Alle planten moeten ontdaan worden van het blad.

Sommigen zetten de planten zonder meer binnen en door geen water meer te geven valt het blad vanzelf af Anderen geven de voorkeur aan snoeien voor de planten naar binnen gaan. Dat snoeien voor het naar binnen gaan heeft bij overwintering in een kas het voordeel dat de meeste insecten die op de planten mochten zitten buiten blijven. De winterberging is altijd een kwestie van balanceren. U moet namelijk een balans vinden tussen uitdrogen aan de ene kant en te vroeg uitlopen, of nog erger schimmelvorming, aan de andere kant. Natuurlijk is er geld te verdienen door te zorgen voor een goede isolatie. Goede isolatie beperkt immers de stookkosten maar houdt er goed rekening mee dat een goede isolatie extra aandacht voor het balanceren vraagt. Zo u ziet, ook ten aanzien van de winterberging zijn er veel mogelijkheden. Welke wordt gekozen hangt logischerwijs af van de omstandigheden die gelden in uw specifieke geval. Vaste regels zijn niet te geven. Veel manieren zijn bruikbaar voor het overhouden van fuchsia's.