LEDEN VERGADERING

We houden tweemaal per jaar een ledenvergadering te weten in het voorjaar en in het najaar
In het dorpshuis “Ons Dorpsleven” te ‘s- Gravenpolder.
De eerstvolgende vergadering is op 5 november 2016 om 14.00 uur.

Na de pauze zal Dhr. Kalkman een lezing geven over kuipplanten in zijn eigen tuin.

Ook niet leden zijn van harte welkom