ALGEMENE INFORMATIE OVER FUCHSIA'S.

HOE KREEG DE FUCHSIA EEN NAAM?

De fuchsia dankt haar naam aan Dr. Leonard Fuchs een Duits medicus en botanicus.

Hij leefde van 1501 tot 1566. Dr. Fuchs heeft niet zelf de naam aan de plant gegeven, dat werd gedaan door een Franse: bedelmonnik Charles Plumier, die pas in 1646 werd geboren. Plumier vond de plant op een van zijn zwerftochten in Zuid Amerika. Hij was de plantkundige van Lodewijk XIV. In die kwaliteit reisde hij stad en land af om planten te verzamelen. Kennelijk had Plumier zoveel waardering voor hetgeen Dr. Fuchs als plantkundige had gedaan dat hij de nieuw ontdekte planten naar hem noemde.

WAAR KOMT DE PLANT VANDAAN?

zuid-amerikaZoals hiervoor al gezegd vond Plumier één of meer fuchsia's in Zuid Amerika. Daar komen ook de meeste vandaan.
Er komen echter ook soorten uit Tahiti en Nieuw-Zeeland. Ze groeiden oorspronkelijk in bergachtige streken. Er zijn ongeveer 100 botanische soorten bekend. Het is zeker geen inheemse plant voor ons land.

WELK PLANTENGESLACHT?

De fuchsia behoort tot het plantengeslacht van de Onagraceae. Wellicht zegt u dat niet veel, maar tot hetzelfde geslacht behoren ook het Wilgenroosje en de Teunisbloem. Voor iedereen die de betreffende planten kent is dat beter te begrijpen als wordt gekeken naar de vorm van de bladeren van de plant.

DE MEESTE ZIJN HYBRIDEN!

Er zijn heel wat verschillende fuchsia's, maar wat vandaag de dag Fuchsia's worden genoemd zijn nagenoeg allemaal hybriden. Hybriden zijn kweekproducten die door jarenlange veredeling nauwelijks meer iets te maken hebben met de oorspronkelijke vormen. Daar zijn er heel wat van. Op dit ogenblik zijn er in Nederland al meer dan 6000 soorten door de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden geregistreerd.

Een complete lijst van de in Nederland geregistreerde exemplaren is, tegen betaling, beschikbaar bij de N.K.v.F.

www.nkvf.nl

PUBLICATIES OVER FUCHSIA’S.

Veel, heel veel is er door diverse auteurs geschreven over fuchsia’s. Een heel goede uitgave is: “Fuchsia’s hebben en houden”, uitgegeven ter gelegenheid van de landelijke tentoonstelling in Zeist. Die uitgave is, samen met een heleboel andere zaken die betrekking hebben op fuchsia’s, te koop in “de winkel”.

NIEUWE LEDEN, HARTELIJK WELKOM.

Mocht u, naar aanleiding van hetgeen u hebt gezien of gehoord over de fuchsia, besluiten ook lid te worden van De Zeeuwse Fuchsia Vereniging dan bent u van harte welkom.

De aanmelding kan geschieden bij het leden secretariaat: J.D. Ruissen Abdijstraat 65 4421 JD Kapelle.
Zijn telefoon nummer is 0113-343241
E-Mailen kan ook;info@dezeeuwsefuchsiavereniging.nl

Wanneer u zich aanmeldt krijgt u ons clubblad “Swingtime”  4 maal per jaar toegestuurd. Hierin vindt u alle informatie  van de vereniging en verder alles over het kweken, snoeien, veredelen en wat u ook maar meer zou kunnen of willen doen met fuchsia’s.